LinkedIn

Onderscheidend in kwaliteit, vakmanschap & dienstverlening

Cnossen Infra bv

Met ruim 50 jaar ervaring biedt Cnossen Infra bv een breed pakket producten en diensten op het gebied van grond-, weg en waterbouw (GWW). Wij zijn een specialist in het uitvoeren van zowel kleinschalige als grootschalige projecten in de volgende activiteitengebieden:

  • Aanleg van alle soorten riolering, waarbij het onderheide riool een echt specialisme is.
  • Realisatie van alle soorten wegverhardingen en bestratingen, zowel handmatig als machinaal.
  • Aanbrengen van damwanden en beschoeiingen.
  • Verzorging van bodemsaneringen.
  • Uitvoering van grond- en sloopwerkzaamheden.
  • Bouw en woonrijp maken van uitbreidingsplannen.

Goede naam

Het werkterrein van Cnossen Infra bv is Friesland. Hier is een goede naam opgebouwd, voornamelijk als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. 

MVO / Duurzaamheid

We hebben de ambitie om de belangrijkste aannemer van de Zuidwesthoek te zijn. Dit doel willen we realiseren door een klantgerichte focus en mee te denken met opdrachtgevers. Een onderdeel van dit meedenken is zeker ook het begrijpen van de wensen van de opdrachtgevers.

Wat we de laatste jaren meer en meer hebben ondervonden, is dat opdrachtgevers wensen duurzaam, milieubewust en maatschappelijk verantwoord te zijn. Ook onze organisatie is hier erg veel mee bezig. Wij zijn ons er van bewust dat de projecten die wij realiseren, niet alleen op het gebied van milieu maar op alle fronten van de omgeving, een zekere ‘voetafdruk’ achterlaten. Als aannemer brengt dit een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om niet alleen te kijken naar het heden maar zeker ook naar de toekomst. Een gezonde en goede omgeving creëren voor de volgende generatie, dat is het doel.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren zijn wij vanaf de oprichting al bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een eigen leerschool om de markt te voorzien van goed en gekwalificeerd vakpersoneel, actieve deelname in het verminderen van lichamelijk arbeid doormiddel van machinale bestratingsmogelijkheden en realisatie van leerwerkprojecten voor langwerkzoekenden zijn voorbeelden van deze visie. Vanaf heden wordt het reduceren van onze co2-uitstoot daaraan toegevoegd. Het inventariseren van de uitstoot en hiermee de bewustwording van de gevolgen van onze uitstoot staat hoog op onze agenda.