bestrating-verharding
Wegwijs in de infratechniek
Updates:

Cnossen Infra bv

Met ruim 50 jaar ervaring biedt Cnossen Infra bv een breed pakket aan producten en diensten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW). Wij zijn een specialist in het uitvoeren van zowel kleinschalige als grootschalige projecten in uiteenlopende activiteitengebieden. Zo werkt Cnossen Infra bv aan de aanleg van riolering, wegverhardingen en grondwerk, maar ook het aanbrengen van damwanden, beschoeiingen, en houten en betonnen bruggen voeren wij uit.

Cnossen Infra bv is daarbij specialist in het uitvoeren van infraprojecten op slecht draagkrachtige grond. Hierin is de afgelopen 50 jaar veel expertise opgebouwd. Hier vallen ondermeer onderheide rioleringen, gewichtsbesparende constructies en consolidatie pakketten (zetting) onder.

Het nieuwe leren 

In 2021 is Cnossen Infra  het project “Het nieuwe leren” begonnen, welke mede mogelijk is gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Goede naam

Het werkterrein van Cnossen Infra bv is Noord-Nederland. Hier is een goede naam opgebouwd, voornamelijk als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid.