Cnossen Infra over op blauwe diesel

Sinds begin november zijn we begonnen met de ingebruikname van blauwe diesel voor de bedrijfsmiddelen. De voornaamste reden voor de overstap van reguliere diesel naar blauwe diesel is de verminderde CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van deze blauwe diesel.

De afgelopen jaren is er jaarlijks circa tussen de 19.500 en de 22.500 kg CO2 uitgestoten door de bedrijfsmiddelen. Met de opkomst van deze relatief nieuwe soort diesel zal de geschatte uitstoot op jaarbasis uitkomen tussen de 2.000 en de 2.400 kg CO2. Dit betekent een daling van 89%! Blauwe diesel is namelijk volledig afbreekbaar. Met de ingebruikname van deze nieuwe blauwe diesel zetten we weer een stap in de goede richting. Voor meer informatie over blauwe diesel, zie: https://futurefuels.nl/blauwe-diesel/

Bekijk ook