CO2 emissie 2017

CO2-uitstoot over 2017 is bekend

Na het berekenen van de emissie en het opstellen van de bijbehorende documenten is het tijd om de emissie van 2017 bekend te maken. Ten opzichte van het voorgaande jaar is er een stijging zichtbaar van circa 20%. Dit houdt in dat de emissie in 2017 185.222 kg CO2 bedraagt. Dit lijkt in strijd met onze doelstelling om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, ware het niet dat de CO2-uitstoot per FTE is gedaald met 6,6%. Ook dit jaar zijn we weer actief bezig met het monitoren en verlagen van onze CO2-uitstoot. In oktober ontvangt u van ons een update.