CO2-uitstoot 2018

CO2-uitstoot over eerste halfjaar 2018

CO2-uitstoot, hét onderwerp voor bij het koffieapparaat. Van luchtvaartmaatschappijen tot de automotive branche, iedereen is er mee bezig. En de resultaten zijn er. In 2017 zat de totale CO2-uitstoot in Nederland op hetzelfde niveau als in 1990, ondanks de forse intensivering van de markten. Ook wij als aannemer in de GWW dienen ons steentje bij te dragen. Hierdoor zijn we al ruim 5 jaar bezig ons ‘voetafdruk’ te verkleinen. De afgelopen jaren hebben we dan ook al diverse initiatieven bedacht om onze uitstoot te verminderen. Waar de ene is gelukt, zijn er ook diverse initiatieven minder goed gelukt.

Ondanks alle inspanningen om de CO2-uitstoot te reduceren, is in vergelijking tot het eerste halfjaar van 2017, de CO2-uitstoot in 2018 fors gestegen. Over het eerste halfjaar van 2018 is in totaal 35% meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. In totaal kwam de CO2-uitstoot in het eerste halfjaar van 2018 op 121.161 kg CO2.

Reden van deze stijging ligt in de afstand naar de aangenomen werken. Zo is de regio van ons servicewerk voor de Gemeente Súdwest Fryslân gewijzigd, en zijn er meer projecten buiten de gemeentegrenzen aangenomen. Hierdoor is de afstand die afgelegd dient te worden voor de uitvoer van deze projecten aanzienlijk langer geworden, waardoor ook fors meer brandstof is verbruikt. Doordat de afstanden zoveel van elkaar verschillen is het lastiger om de voorgaande jaren met 2018 te vergelijken. De eerder gestelde reductiedoelstelling, een reductie van 2% in scope 1 in 2020 ten opzichte van 2015, lijkt dan ook niet haalbaar met deze verschillen in afstand.

Waar wel resultaten zijn geboekt zijn het verbruik van grijze stroom en gas. Door slimmer gebruik van de vloerverwarming in het pand en ook scherper te letten op onnodig stroomverbruik, is zowel op stroomverbruik als op het verbruik van gas een CO2-reductie van 5% gerealiseerd.

De komende twee jaar zullen we dan ook onze aandacht richten op de reductie van ons brandstofverbruik. Gelet op het feit dat dit nog steeds de grootste post is in onze CO2-uitstoot, valt hier ook veel besparing te halen. We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen.