CO2 uitstoot Cnossen Infra

Co2

Daling elektra grijs, stijging elektra groen

In 2018 is er bijna 16% minder grijze stroom verbruikt in vergelijking met het voorgaande jaar. Hier tegenover staat een stijging het verbruik van groene stroom met maar liefst 9%. Dit houdt in dat de zonnepanelen meer hebben opgewekt dan in 2017. Dit is goed nieuws. Wanneer we kijken naar het gehele stroomverbruik (pand en hybride auto’s) dan kunnen we constateren dat er 5,3% minder stroom is verbruikt. Hopelijk kunnen we deze reductie doorzetten in 2019

Brandstofverbruik bedrijfswagens

Het brandstofverbruik van de bedrijfswagens is fors gestegen. De stijging bedraagt maar liefst 24%. Hierbij is gekeken naar het totale verbruik van diesel, aardgas en benzine. Alleen aardgas laat een daling zien, benzine en diesel zijn beide gestegen.

Gasverbruik van 4.528 in 2017 naar 4.728 in 2018

Het gasverbruik is licht toegenomen, van 4.528 Nm3 in 2017 naar 4.728 Nm3 in 2018.

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen

In 2018 is er 10.193 liter diesel verbruikt door de bedrijfsmiddelen. In 2017 bedroeg de verbruikte hoeveelheid diesel door de bedrijfsmiddelen 7.106 liter. Dit betekent een stijging van maar liefst 43% in het aantal verbruikte liters diesel. Kanttekening hierbij is de overgang van reguliere diesel naar blauwe diesel voor de bedrijfsmiddelen. Deze beslissing is genomen in het laatste kwartaal van 2018. Dit heeft ervoor gezorgd dat ca. 2.000 liter van de in totaal 10.193 liter een veel lagere uitstoot veroorzaakt dan reguliere diesel. De stijging van de CO2-uitstoot veroorzaakt door dieselverbruik (bedrijfsmiddelen) is dan ook (maar) 19,63% in plaats van 43%. In 2019 zal wederom blauwe diesel worden ingezet voor de bedrijfsmiddelen, dit zal zorgen voor een verdere reductie in de CO2-uitstoot van de bedrijfsmiddelen.

Totale uitstoot

Na een aantal factoren te hebben toegelicht, is het nu tijd voor de totale uitstoot in 2018. De totale uitstoot in 2018 bedroeg 206.254 kg CO2. Dit betekent een stijging van 11,36% t.o.v. 2017. De stijging is grotendeels te wijten aan de toename in het aantal gereden kilometers. Mede door de overgang naar blauwe diesel, wordt in 2019 een aanzienlijke besparing verwacht in de uitstoot van het brandstofverbruik van het materieel. In de gehele uitstoot zal een besparing worden verwacht van 2,5% ten opzichte van 2017.

Bekijk ook