CO2-update 2019

Co2

Ondanks deze bijzondere tijden vol onzekerheden, willen we u toch op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen onze organisatie op het gebied van onze CO2-uitstoot. Benieuwd zijn wij ook, naar de ontwikkelingen van 2020, waarover later meer. Wij hopen u hiermee weer wat inzichten te hebben gegeven in onze uitstoot, maar bovenal dat we langzaam weer kunnen bouwen aan een Corona-vrije toekomst.

In september van het afgelopen jaar schreven we dat de uitstoot in het eerste halfjaar van 2019 ca. 75.000 kg CO2 bedroeg. In de laatste weken van februari hebben we de emissieberekening van 2019 afgerond. Nu we inmiddels alweer in juni van 2020 zitten, is het tijd om terug te blikken op het volledige jaar 2019. De uitstoot in het tweede halfjaar van 2019 is nagenoeg gelijk aan die van het eerste halfjaar en brengt de totale uitstoot naar 149.930 kg CO2. De uitstoot van 2018 bedroeg maar liefst 206.254 kg CO2. Dit is een reductie van ruim 27%!

Door een analyse te doen op basis van de verschillen in uitstoot tussen 2018 en 2019 worden de oorzaken van deze significante vermindering bekend.  De daling van een aantal emissiefactoren speelt hier ook een rol. Van zowel gas- en elektraverbruik alsmede de zakelijke kilometers van privéauto’s zijn de emissiefactoren verlaagd.

Daarnaast is  heel duidelijk het verschil te zien tussen de uitstoot van reguliere diesel in vergelijking met blauwe diesel die wordt ingezet bij de bedrijfsmiddelen. Er is minder diesel besteld en de emissiefactor van blauwe diesel is een stuk lager dan die van reguliere diesel. Deze combinatie zorgt voor een reductie van ruim 80%, wanneer er puur wordt gekeken naar de inzet van diesel bij de bedrijfsmiddelen.

De overige grote verschillen komen voort uit de verminderde afname van zowel diesel als benzine. Het wagenpark heeft bijna 5.000 liter minder diesel verstookt en voor benzine ligt dit aantal liters op bijna 3.500 liter.

Na afloop van deze maand is het alweer tijd om een analyse uit te voeren op de uitstootgegevens van het eerste halfjaar van 2020. Ook de afgelopen maanden is er gezocht naar manieren om de uitstoot te reduceren. Daarnaast is het interessant om te zien of het coronavirus, naast impact op het dagelijks leven, ook impact heeft gehad op onze uitstoot.

Cnossen Infra wil in 2020 een reductie van 21,5% realiseren ten opzichte van 2017.

Bekijk ook