CO2 update 2022-10

Co2

Middels deze update willen wij jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van onze CO2-uitstoot. Hieronder zullen wij de meest recente cijfers met betrekking tot onze CO2-uitstoot uiteenzetten. We zullen vervolgens ook onze doelstellingen behandelen en de plannen voor de komende jaren.

CO2-Footprint 2021

Ondertussen zijn de eerste cijfers bekend en ingevoerd. Dit betekent dat we de voetafdruk van 2021 kunnen communiceren. Voor het jaar 2021, wat tevens ons referentiejaar is, is onze totale CO2-uitstoot uitgekomen op 160,87 ton CO2 (zie afbeelding).

Doelstellingen 2021-2024

Nu in kaart is gebracht wat de voetafdruk is voor het referentiejaar 2021, kan vooruit worden gekeken naar maatregelen en doelstellingen voor de komende jaren. Samen met de directie zijn de volgende doelstellingen op papier gezet:

Cnossen Infra wil in 2024 6,45% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021

Maatregelen

Zoals hierboven af te lezen valt, wil Cnossen Infra ruim 10.000kg/CO2 reduceren in 2024 ten opzicht van ons referentiejaar 2021. Hiervoor heeft Cnossen Infra enkele maatregelen opgesteld die daarbij gaan helpen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inzet elektrische deelauto
  • LED verlichting in de werkplaats
  • Bewegingssensoren op verlichting loods
  • Infraroodpanelen op kantoor

Naast bovenstaande maatregelen is Cnossen Infra natuurlijk continu aan het zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren.

Bekijk ook