CO2 update 2023-04

Middels deze update willen wij jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van onze CO2-uitstoot. Hieronder zullen wij de meest recente cijfers met betrekking tot onze CO2-uitstoot uiteenzetten. We zullen vervolgens ook onze doelstellingen behandelen en de plannen voor de komende jaren.

CO2-Footprint 2022

Ondertussen zijn de cijfers over 2022 bekend en ingevoerd. Dit betekent dat we de voetafdruk van 2022 kunnen communiceren. Voor het jaar 2022 is onze totale CO2-uitstoot uitgekomen op 188,03 ton CO2. Ten opzichte van ons referentiejaar 2021, is dit een absolute stijging van ruim 27 ton CO2.

Bovenstaande stijging ten opzichte van 2021 is voornamelijk veroorzaakt door twee zaken. Allereerst de afname van grijze stroom in 2022, ten opzichte van groene stroom in 2021. Deze stijging is echter tijdelijk, omdat in 2023 gekozen is voor groene stroom. De uitstoot in scope 2 zal hierdoor in 2023 weer fors dalen. Daarnaast is er een grote stijging in de woon-werk kilometers van enkele nieuwe personeelsleden. Door het aantrekken van nieuw personeel, zijn er ook meer woon-werk kilometers gemaakt die voor een grote stijging in scope 3 zorgen. Gezamenlijk zorgen de extra woon-werk kilometers en de afname van grijze stroom voor de forse stijging in CO2-uitstoot van 2022. Echter als gekeken wordt naar de verwachtingen in 2023, zal een groot deel in 2023 afnemen.

Daarbij is ook gerelateerd aan de omzet, een daling van de CO2-uitstoot te zien. Als de CO2-uitstoot wordt gerelateerd aan de omzet, dan is een daling genoteerd van 8,42%.

Ook gerelateerd aan de totaal gereden kilometers van de bedrijfsbussen is een daling van CO2-uitstoot genoteerd. Gerelateerd aan de gereden kilometers is een daling van de CO2-uitstoot gerealiseerd van 4,77%.

Doelstellingen 2021-2024

Nu in kaart is gebracht wat de voetafdruk is voor het referentiejaar 2021, kan vooruit worden gekeken naar maatregelen en doelstellingen voor de komende jaren. Samen met de directie zijn de volgende doelstellingen op papier gezet:

Cnossen Infra wil in 2024 6,45% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021

Maatregelen

Zoals hierboven af te lezen valt, wil Cnossen Infra ruim 10.000kg/CO2 reduceren in 2024 ten opzicht van ons referentiejaar 2021. Hiervoor heeft Cnossen Infra enkele maatregelen opgesteld die daarbij gaan helpen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inzet elektrische deelauto
  • LED verlichting in de werkplaats
  • Bewegingssensoren op verlichting loods
  • Infraroodpanelen op kantoor

Naast bovenstaande maatregelen is Cnossen Infra natuurlijk continu aan het zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren.

Bekijk ook