CO2 update 2023-10

Middels deze update willen wij jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van onze CO2-uitstoot. Hieronder zullen wij de meest recente cijfers met betrekking tot onze CO2-uitstoot uiteenzetten. We zullen vervolgens ook onze doelstellingen behandelen en de plannen voor de komende jaren.

CO2-Footprint 2023 (eerste halfjaar)

Na de eerste zes maanden van 2023 is het weer tijd om de balans voor dit eerste halfjaar op te maken m.b.t. de CO2-uistoot. In totaal hebben we in de eerste zes maanden van dit jaar 92,32 ton CO2 uitgestoten. Dit is redelijk in lijn met het eerste halfjaar van 2022, waardoor wordt verwacht dat we aan het einde van 2023 rond de 180 ton/CO2 zullen hebben uitgestoten.

Dit is ook voor 2023 in absolute getallen weer meer dan ons referentiejaar, echter verwachten we gerelateerd aan de gereden kilometers, hier in relatieve zin wel een daling te zien.

Doelstellingen 2021-2024

Gelet op de verwachtingen voor 2023 en 2024, ziet de directie nog geen reden om de doelstellingen bij te stellen. Samen met de directie zijn de volgende doelstellingen dan ook nog ongewijzigd.

Cnossen Infra wil in 2024 6,45% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021

Maatregelen

Zoals hierboven af te lezen valt, wil Cnossen Infra ruim 10.000kg/CO2 reduceren in 2024 ten opzicht van ons referentiejaar 2021. Hiervoor heeft Cnossen Infra enkele maatregelen opgesteld die daarbij gaan helpen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inzet elektrische deelauto
  • LED verlichting in de werkplaats
  • Bewegingssensoren op verlichting loods
  • Infraroodpanelen op kantoor

Daarbij zien we nu al de effecten van enkele maatregelen doordat er een duidelijke daling is te zien in het aardgasverbruik. Dit komt mede door het gebruik van de infraroodpanelen op het kantoor, waardoor de centrale verwarming lager gezet kan worden. Daarbij zien we ook duidelijk dat het gebruik van LED verlichting en het gebruik van bewegingssensoren zorgt voor minder elektriciteitsverbruik. Al met al zijn we op de goede weg.

Naast bovenstaande maatregelen is Cnossen Infra natuurlijk continu aan het zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren.

Bekijk ook