CO2-Prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De speerpunten zijn:

  • inzicht in eigen CO2-uitstoot.
  • reduceren van CO2-uitstoot.
  • nemen van maatregelen hiervoor.
  • verworven kennis transparant te delen.
  • actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Cnossen Infra bv beleid

  • Het stimuleren van alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden binnen Cnossen Infra en ketenpartners, om continu mogelijkheden te zoeken en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te reduceren.
  • Optimaliseren van transport- en bedrijfsmiddelen met duurzamere, schonere brandstof, waarbij minder schadelijke CO2 wordt uitgestoten.
  • Kennis over onze CO2-uitstootmogelijkheden en -maatregelen transparant te delen met belanghebbenden.

Cnossen Infra bv Emissie 2021

Voor de CO2-footprint is het jaar 2021 als referentiejaar genomen. Deze footprint is volgens de eisen van ISO 14064 en niveau 3 van de CO2-Prestatieladder berekend en opgesteld.

Begin 2022 is de footprint van het jaar 2021 berekend. Deze is te downloaden op de pagina documentatie. Voor 2021 is de totale uitstoot van CO2 uitgekomen op 160,87 ton. Voor de komende jaren willen we deze uitstoot reduceren doormiddel van getroffen maatregelen. Doordat brandstof en energie de grootste uitstoters zijn, zijn de maatregelen voornamelijk gericht op deze categorieën. De komende jaren zal Cnossen Infra blijven communiceren over de voortgang van de genomen maatregelen en de reductie van CO2.

Reductiedoelstelling

Cnossen Infra wil in 2024 ten opzichte van 2021 6,45% minder CO2 uitstoten. Dit komt neer op ruim 10.000 kg CO2

Klik HIER om door te gaan naar onze omgeving op de website van de SKAO.

Nieuws