Omgeving, mens en maatschappij

Oog voor omgeving, mens en maatschappij. Dat is waar Cnossen Infra bv voor staat. Onder andere door het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door focus op SROI, door oog voor CO2-reductie en voetafdruk. Wij zijn ons er van bewust dat de projecten die wij realiseren, niet alleen op het gebied van milieu maar op alle fronten van de omgeving, een zekere ‘voetafdruk’ achterlaten. Als aannemer brengt dit een verantwoordelijkheid mee. De verantwoordelijkheid om niet alleen te kijken naar het heden maar naar de toekomst. Een gezonde en goede omgeving voor de volgende generatie, dat is het doel.

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn wij vanaf de oprichting al bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is voor ons geen nieuwe ontwikkeling of trend, het zit in ons bloed. Een eigen leerschool om de markt te voorzien van goed en gekwalificeerd vakpersoneel, actieve deelname in het verminderen van lichamelijke arbeid door middel van machinale bestratingsmogelijkheden en realisatie van leerwerkprojecten voor langwerkzoekenden zijn voorbeelden van deze visie. Ook rijden onze medewerkers in elektrische auto’s en zijn alle bedrijfsauto’s van Cnossen Infra bv elektrisch, of rijden deze op groen gas.

Documenten

Voor alle documenten met betrekking tot de CO2-Prestatieladder, klik hier!

Keurmerk
voor kwaliteit

ISO 9001:2008 en VCA** 2008/05

Om de kwaliteit en het vakmanschap te garanderen beschikt Cnossen Infra bv over een Kwaliteit-, Arbo- en Milieusysteem (KAM). Dit systeem voldoet aan de normen voor ISO 9001:2015 en VCA** 20017/06 en is daarvoor ook gecertificeerd. Het KAM-systeem is erop gericht om door procesbeheersing en voortdurende verbetering de productkwaliteit en klanttevredenheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Veiligheid

Ook is er veel aandacht voor het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan materieel en milieu. Zo speelt binnen het Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA) het Arbo-convenant uit 2000 een belangrijke rol. Om de instroom in de WAO terug te dringen, zijn maximum gewichten voor het verwerken van bestratingsmaterialen vastgesteld. Cnossen Infra bv vindt het belangrijk om voorop te lopen in deze ontwikkelingen. Dat blijkt ook uit de deelneming in Mach.Straat, een bedrijf dat methodes ontwikkelt voor machinaal straatwerk.