Grondwerk

Cnossen Infra bv is specialist in grondverzet. Een slimme aanpak in combinatie met een hoge productie zorgt voor de gewenste kwaliteit met een lage kostprijs. Cnossen Infra bv kan zowel klussen aan van honderden duizenden kuubs, als het uitvoeren van een eenvoudig klein grondwerk. Voor grondverzet werken we nauw samen met vaste onderaannemers in het grondverzet voor onder andere rups-, mobiele-, midi- en minigravers.

Bouwrijpmaken

Voor een diversiteit aan opdrachtgevers heeft Cnossen Infra bv naar tevredenheid gewerkt aan diverse projecten op het gebied van Bouwrijpmaken (BRM). Het in overleg aanleggen van nutsvoorzieningen, bodemsanering en het aanleggen van (tijdelijke) bestrating wordt vakkundig en volgens planning uitgevoerd.

Woonrijpmaken

Na de bouw is Cnossen Infra bv uw ideale partner voor het woonrijp maken (WRM) van uw grond. Denk hierbij aan het aanbrengen van definitieve bestratingen, groenvoorziening, verlichting en afwatersystemen.

Bodemsanering

Onze medewerkers zijn opgeleid tot gediplomeerde DLP’ers en zijn hierdoor volledig uitgerust uw zorgen voor de sanering van uw grond in goede banen te leiden. Ongeacht of het gaat om het ter plaatse verwijderen van de verontreiniging of het afgraven voor verder onderzoek. Cnossen Infra bv is uw partner in bodemsanering.

Voor meer informatie of advies over de specialistische kennis van Cnossen Infra bv neemt u contact met ons op: