Ontwerp

Cnossen Infra bv verzorgt desgewenst het ontwerp en tekenwerk van GWW-projecten. Op basis van uitgebreide vakkennis en expertise levert Cnossen Infra bv een gedegen advies, waardoor het voortraject naadloos kan overlopen in de uitvoeringsfase.

Ruime ervaring

In samenwerking met andere marktpartijen kan Cnossen Infra bv complete projecten realiseren die de eigen activiteitenportfolio overschrijden. Ruime ervaring is inmiddels opgedaan met de aanleg van tunnels, bruggen, viaducten, kademuren, berg- en bezinkkelders, rioolwaterzuiveringen en boorlocaties.

Voor meer informatie of advies over de specialistische kennis van Cnossen Infra bv neemt u contact met ons op: