Revisie en uitzetten

Na afronding van projecten dient er veelal een revisietekening te worden aangeleverd van de riolering en de nieuwe inrichting van de verhardingen. Cnossen Infra bv heeft een eigen landmeter die dit met behulp van GPS voor u kan verzorgen. De GPS-data is de basis voor de revisietekening. De revisietekeningen kunnen in elk formaat worden aangeleverd, zowel digitaal als analoog.

Kennis en apparatuur

Cnossen Infra bv heeft alle kennis en apparatuur in huis die vereist is voor het uitzetten van GWW-projecten. Het digitale ontwerp wordt met behulp van AutoCad bewerkt zodat wij in het veld op snelle en adequate wijze de benodigde gegevens kunnen uitzetten. Men kan hierbij denken aan het uitzetten van o.a. hoogten, wegtracés, rioolputten, cunetten, aspunten en kavelgrenzen.

Voor meer informatie of advies over de specialistische kennis van Cnossen Infra bv neemt u contact met ons op: