Waterbouw

Waterbouw is, naast de wegenbouw, onderdeel van onze civiele activiteiten. Cnossen Infra bv richt zich binnen dit specialisme op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken, veelal voor algemeen nut.

Specialismen waterbouw

Binnen het specialisme waterbouw houden we ons bezig met:

  • Plaatsen van allerlei soorten beschoeiingen
  • Aanbrengen van damwandvoorzieningen
  • Bouwen en plaatsen van houten bruggen
  • Leveren en aanbrengen van steigers, trailerhelling en afmeervoorzieningen
  • Bouwen van andere kleinschalige waterbouwkundige werken zoals stuwen

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk waterschappen, gemeenten, provincies, jachthavens, scheepswerven en particulieren.

Voor meer informatie of advies over de specialistische kennis van Cnossen Infra bv neemt u contact met ons op: