Gele Plein Stavoren

Gele Plein te Stavoren

Projecten

Gele Plein te Stavoren

Het werk ‘Gele Plein’ betreft een herontwikkeling in het historisch centrum van Stavoren, gelegen aan de Voorstraat en de Smidstraat. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Friese Meren Project en bestaan uit aanbrengen van prefab tribune-elementen, het opnemen en herstraten van bestaande verharding en kleinschalige rioleringswerkzaamheden.

De tribune is begin juni 2015 gerealiseerd en is begin 2016 officieel geopend. Tevens zijn in september de herstraatwerkzaamheden afgerond waarmee het Gele Plein een ware metamorfose heeft ondergaan.

Gele Plein Stavoren