Het nieuwe leren

De SLIM regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om MKB bedrijven te helpen met ontwikkeling en prestatie verbetering. Gezamenlijks hebben Cnossen Infra en Markt23 het project “Het nieuwe leren” opgestart om de beide organisaties verder te ontwikkelen en het personeel te stimuleren om zich ook te ontwikkelen.

Project “Het nieuwe leren”

In 2021 is Cnossen Infra een samenwerking aangegaan met Markt23 in Sneek. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om de organisaties op een hoger niveau te brengen. Doormiddel van een doorlichting van de organisatie, opstellen en implementeren van opleidings- en ontwikkelingsplannen voor het personeel en het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige opleiding via de derde leerweg, trachten Cnossen Infra en Markt23 bovenstaande ambitie te realiseren.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de vorm van een subsidieregeling: SLIM, leren en ontwikkelen in het mkb. De SLIM regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om MKB bedrijven te helpen met ontwikkeling en prestatie verbetering.

Menu