Het nieuwe leren

De SLIM regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om MKB bedrijven te helpen met ontwikkeling en prestatie verbetering. Gezamenlijks hebben Cnossen Infra en Markt23 het project “Het nieuwe leren” opgestart om de beide organisaties verder te ontwikkelen en het personeel te stimuleren om zich ook te ontwikkelen.

Project “Het nieuwe leren”

In 2021 is Cnossen Infra een samenwerking aangegaan met Markt23 in Sneek. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om de organisaties op een hoger niveau te brengen. Doormiddel van een doorlichting van de organisatie, opstellen en implementeren van opleidings- en ontwikkelingsplannen voor het personeel en het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige opleiding via de derde leerweg, trachten Cnossen Infra en Markt23 bovenstaande ambitie te realiseren.

Initiatief Nederlandse overheid

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de vorm van een subsidieregeling: SLIM, leren en ontwikkelen in het mkb. De SLIM regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om MKB bedrijven te helpen met ontwikkeling en prestatie verbetering.

De weg naar “Het nieuwe leren”

Doorlichting onderneming

Om naar het uiteindelijke doel van het project te kunnen komen, dient eerst de organisatie te worden doorgelicht. Wat kan (of moet) anders, hoe gaan we dit realiseren en vooral wat hebben we hiervoor nodig. Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan en hebben we een plan opgesteld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Uit de doorlichting is voornamelijk een achterstand in digitaliseren naar voren gekomen en dit werd voor dit onderdeel daarom de focus.

Nadat het plan van aanpak was afgerond, is direct begonnen aan het digitaliseren van de organisatie. Het verouderde ERP systeem heeft plaats gemaakt voor een nieuwe, frisse en cloud-based projectadministratie en hier omheen zijn ook de overige processen vernieuwd. Zo is er een nieuw calculatieprogramma aangeschaft en geïmplementeerd en worden vanaf nu de uren van de medewerkers digitaal op hun smartphone ingevuld. Niet alleen is dit sneller, maar ook een stuk efficiënter.

Mede door het nieuwe systeem is er meer inzicht in de lopende projecten, is de informatie sneller beschikbaar en kan de organisatie beter sturen op de relevante KPI’s.

Ontwikkeling personeel

Omdat goed geschoold personeel in de bouw schaars wordt, willen we de bestaande krachten zo goed mogelijk benutten. Hierdoor is er per medewerker DNI test afgenomen en is er voor iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. In combinatie met een individuele assessment zijn de ontwikkelmogelijkheden van iedere medewerker in kaart gebracht. De uitkomsten van deze persoonlijke ontwikkelingsplannen zullen in 2023 verder worden uitgebreid met een opleidingsplan voor de komende jaren. Ook gaan we de uitkomsten van de plannen gebruiken om de medewerkers een veilige en gezonde werkplek te kunnen blijven bieden in de toekomst.

Derde leerweg

Al jaren kampt de bouw branche met teruglopende deelname aan de beroepsopleidingen in de bouw en infra. Door de jaren heen is het tevens moeizamer geworden om personeel te krijgen door schaarste binnen de branche. Dit is de reden geweest dat Cnossen Infra de stap heeft gezet naar het ontwikkelen van een maatwerk opleiding middels een derde leerweg. Gezamenlijk met dochteronderneming 3D GWW is er binnen de kaders van het project “Het nieuwe leren” een start gemaakt aan het opstellen van deze opleiding.

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we een start gemaakt met een visuele opleiding richting AutCAD tekenaar, welke via een Learning Management System online te volgen is. Dit betekent in zeker mate dat de leerlingen in hun eigen tempo de opleiding kunnen volgen. Uiteraard wordt aan het einde van de opleiding de opgedane kennis uitgebreid getoetst middels praktijkopdrachten en de oplevering van een volledige AutoCAD tekening. Niet alleen zijn in de opleiding de hoofdzaken m.b.t. AutoCAD tekenen meegenomen, ook zijn er diverse onderdelen toegevoegd vanuit de praktijk van Cnossen Infra en 3DGWW. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen ook kennis opdoen van Civil3D en InfraCAD. Na het voltooien van de opleiding zijn de leerlingen in staat om (semi)-zelfstandig tekeningen te maken en bewerken voor de uitvoering of revisie binnen de projecten van Cnossen Infra.

De komende tijd zullen we deze opleidingen uitbreiden en meer vorm gaan geven op andere disciplines binnen de GWW. Hierdoor hopen we ten opzichte van de reguliere opleidingsmethoden, een goed alternatief te kunnen bieden voor het opleiden van vakmensen in de infra branche.

Een opleiding via de derde leerweg is vergelijkbaar met een BBL traject werken en leren. Echter is er in een derde leerweg traject vaak meer mogelijkheid om een opleiding korter en flexibeler in te richten waardoor er meer maatwerk mogelijk is. Tevens biedt dit de mogelijkheid om leerlingen die, op welke manier dan ook, moeite hebben met leren, gerichter kunnen laten kennis maken met de theorie en praktijk van de opleiding. Dit maakt het mogelijk om eenvoudiger schoolverlaters, of kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.