Het nieuwe leren

De SLIM regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om MKB bedrijven te helpen met ontwikkeling en prestatie verbetering. Gezamenlijks hebben Cnossen Infra en Markt23 het project “Het nieuwe leren” opgestart om de beide organisaties verder te ontwikkelen en het personeel te stimuleren om zich ook te ontwikkelen.

Project “Het nieuwe leren”

In 2021 is Cnossen Infra een samenwerking aangegaan met Markt23 in Sneek. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om de organisaties op een hoger niveau te brengen. Doormiddel van een doorlichting van de organisatie, opstellen en implementeren van opleidings- en ontwikkelingsplannen voor het personeel en het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige opleiding via de derde leerweg, trachten Cnossen Infra en Markt23 bovenstaande ambitie te realiseren.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de vorm van een subsidieregeling: SLIM, leren en ontwikkelen in het mkb. De SLIM regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om MKB bedrijven te helpen met ontwikkeling en prestatie verbetering.

Doorlichting onderneming

Om naar het uiteindelijke doel van het project te kunnen komen, dient eerst de organisatie te worden doorgelicht. Wat kan (of moet) anders, hoe gaan we dit realiseren en vooral wat hebben we hiervoor nodig. Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan en hebben we een plan opgesteld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Uit de doorlichting is voornamelijk een achterstand in digitaliseren naar voren gekomen en dit werd voor dit onderdeel daarom de focus.

Nadat het plan van aanpak was afgerond, is direct begonnen aan het digitaliseren van de organisatie. Het verouderde ERP systeem heeft plaats gemaakt voor een nieuwe, frisse en cloud-based projectadministratie en hier omheen zijn ook de overige processen vernieuwd. Zo is er een nieuw calculatieprogramma aangeschaft en geïmplementeerd en worden vanaf nu de uren van de medewerkers digitaal op hun smartphone ingevuld. Niet alleen is dit sneller, maar ook een stuk efficiënter.

Mede door het nieuwe systeem is er meer inzicht in de lopende projecten, is de informatie sneller beschikbaar en kan de organisatie beter sturen op de relevante KPI’s.