Duurzaamheid

Oog voor omgeving, mens en maatschappij. Dat is waar Cnossen Infra bv voor staat. Onder andere door het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door focus op SROI, door oog voor CO2-reductie en voetafdruk. Wij zijn ons er van bewust dat de projecten die wij realiseren, niet alleen op het gebied van milieu maar op alle fronten van de omgeving, een zekere ‘voetafdruk’ achterlaten. Als aannemer brengt dit een verantwoordelijkheid mee. De verantwoordelijkheid om niet alleen te kijken naar het heden maar naar de toekomst. Een gezonde en goede omgeving voor de volgende generatie, dat is het doel.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn wij vanaf de oprichting al bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is voor ons geen nieuwe ontwikkeling of trend, het zit in ons bloed. Een eigen leerschool om de markt te voorzien van goed en gekwalificeerd vakpersoneel, actieve deelname in het verminderen van lichamelijke arbeid door middel van machinale bestratingsmogelijkheden en realisatie van leerwerkprojecten voor langwerkzoekenden zijn voorbeelden van deze visie. Ook rijden onze medewerkers in elektrische auto’s en zijn alle bedrijfsauto’s van Cnossen Infra bv elektrisch, of rijden deze op groen gas.

CO2-Prestatieladder

Klik HIER voor onze deelnemerspagina bij de SKAO

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De speerpunten zijn:

– inzicht in eigen CO2-uitstoot.
– reduceren van CO2-uitstoot.
– nemen van maatregelen hiervoor.
– verworven kennis transparant te delen.
– actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Cnossen Infra bv beleid

Het stimuleren van alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden binnen Cnossen Infra en ketenpartners, om continu mogelijkheden te zoeken en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te reduceren.

Optimaliseren van transport- en bedrijfsmiddelen met duurzamere, schonere brandstof, waarbij minder schadelijke CO2 wordt uitgestoten.

Kennis over onze CO2-uitstootmogelijkheden en -maatregelen transparant te delen met belanghebbenden.

Cnossen Infra bv Emissie 2021

Voor de CO2-footprint is het jaar 2021 als referentiejaar genomen. Deze footprint is volgens de eisen van ISO 14064 en niveau 3 van de CO2-Prestatieladder berekend en opgesteld.

Begin 2022 is de footprint van het jaar 2021 berekend. Deze is te downloaden op de pagina documentatie. Voor 2021 is de totale uitstoot van CO2 uitgekomen op 160,87 ton. Voor de komende jaren willen we deze uitstoot reduceren doormiddel van getroffen maatregelen. Doordat brandstof en energie de grootste uitstoters zijn, zijn de maatregelen voornamelijk gericht op deze categorieën. De komende jaren zal Cnossen Infra blijven communiceren over de voortgang van de genomen maatregelen en de reductie van CO2.

Reductiedoelstelling

Cnossen Infra wil in 2024 ten opzichte van 2021 6,45% minder CO2 uitstoten. Dit komt neer op ruim 10.000 kg CO2

SROI

Cnossen Infra bv draagt er mede door de bedrijfsschool toe bij dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot vakbekwaam en gediplomeerd vakman.

Historie Bedrijfsschool

Al sinds begin jaren ’70 leidt Cnossen Infra vakmensen op in de GWW. In eerste instantie ontstaan door krapte aan kwalitatief goed personeel in de branche, maar in de loop van de jaren uitgegroeid tot een belangrijke pilaar onder het MVO en SROI-beleid van Cnossen Infra. Mede door initiatieven van de grondleggers van Cnossen Infra zijn samenwerkingsverbanden tot stand gekomen (SPG’s, GOA-Infra), met de bijbehorende erkenningen binnen de branche.

Erkend leerbedrijf Cnossen Infra bv

De behoefte aan vakmanschap is van alle tijden en een goed vakmanschap is de basis van kwaliteit. Daarom is opleiden één van de speerpunten van Cnossen Infra bv. Vanzelfsprekend dus dat Cnossen Infra bv erkend leerbedrijf is voor diverse vakopleidingen.

Instromers

Cnossen Infra zet zich al jarenlang in om instromers op te leiden tot gediplomeerd vakman. Instromers worden geschoold tot (aankomend) rioleringswerker/wegenwerker, vakman waterbouw of straatmaker. De scholing en begeleiding wordt verzorgd door een eigen interne opleidingsorganisatie. Op deze manier is nauwe samenwerking tussen opleidingscoördinator, casemanager, gekwalificeerde leermeesters, assessor/tutor, stagebegeleiders en mentoren gewaarborgd.

Talent in ontwikkeling

Ook de eigen medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten door te ontwikkelen (loopbaantraject). Daar worden ook actief benodigde middelen voor vrijgemaakt. Alle medewerkers krijgen volop mogelijkheden om zich tijdig bij te scholen of zich verder op te leiden. Daar waar het ontbreekt aan passende cursussen of opleidingen, worden maatwerk of in-company cursussen/trainingen zelf ontwikkeld.

Stages

Ook biedt Cnossen Infra jaarlijks meerdere stageplekken voor diverse scholingsinstituten en opleidingen, zoals:

– leerlingbouwplaatsen Infratechniek
– maatschappelijke stages
– snuffelstages (vmbo)
– midden/hogere-kaderstages (roc, hbo/heao)

 

Ook hiervoor zijn we erkend stagebegeleider. Al onze opleidingsinspanningen komen tot stand in samenwerking met: SOMA, ROC Friese Poort, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Bouwtalent, Bouwradius, BHV Fryslân en Rijschool Berend Knol.

Meer weten?

Voor meer informatie of advies over onze  specialistische kennis neemt u contact met ons op: