Ruime ervaring

Als kennispartner voor grondwerk, aanleg van wegen en waterbouw is Cnossen Infra bv de aangewezen partij. Onze vakmensen hebben ruime ervaring met:

  • Aanleg van alle soorten riolering, waarbij het onderheide riool een echt specialisme is
  • Realisatie van alle soorten wegverhardingen en bestratingen, zowel handmatig als machinaal
  • Aanbrengen van damwanden en beschoeiingen
  • Verzorging van bodemsaneringen
  • Uitvoering van grond- en sloopwerkzaamheden
  • Bouw en woonrijp maken van uitbreidingsplannen

Van eerste ontwerp tot en met oplevering van een project werkt u nauw samen met de specialisten van Cnossen Infra bv. Zij denken graag mee en zorgen ervoor dat een project succesvol wordt opgeleverd, danwel dat het GWW-werk aan uw bedrijfsterrein het gehele jaar door volgens heldere afspraken wordt uigevoerd.

Supermarkten en Vastgoed

Voor diverse winkelketens verzorgt Cnossen Infra bv het volledige onderhoud aan de bedrijventerreinen en parkeerterreinen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan de erfverhardingen, maar ook aan gladheidbestrijding in de wintermaanden.

Jachthavens

Voor jachthavens hanteert Cnossen Infra bv een praktische planning van de werkzaamheden. In het hoogseizoen wilt u immers geen (ver)bouwwerkzaamheden op uw jachthaven, terwijl voor de start van het seizoen alles weer in orde moet zijn. Cnossen Infra bv verzorgt onder andere uitbreiding van jachthavens, aanleg van nieuwe jachthavens, werkzaamheden aan steigers, damwanden en beschoeiingen en werkzaamheden aan riolering.

Overheid en B2B

Steeds vaker kopen bedrijven en gemeenten kennis over specifieke vakgebieden extern in. Dat heeft absoluut grote voordelen, omdat specialisten zich continu scholen en up to date zijn met de laatste stand van zaken. Voor hoogwaardige en actuele kennis rondom ontwikkelgebieden, GWW en/of vastgoed neemt u contact op met Cnossen Infra bv.