Ruime ervaring

Als kennispartner voor grondwerk, aanleg van wegen en waterbouw is Cnossen Infra bv de aangewezen partij. Onze vakmensen hebben ruime ervaring met:

  • Aanleg van alle soorten riolering, waarbij het onderheide riool een echt specialisme is
  • Realisatie van alle soorten wegverhardingen en bestratingen, zowel handmatig als machinaal
  • Aanbrengen van damwanden en beschoeiingen
  • Verzorging van bodemsaneringen
  • Uitvoering van grond- en sloopwerkzaamheden
  • Bouw en woonrijp maken van uitbreidingsplannen

Van eerste ontwerp tot en met oplevering van een project werkt u nauw samen met de specialisten van Cnossen Infra bv. Zij denken graag mee en zorgen ervoor dat een project succesvol wordt opgeleverd, danwel dat het GWW-werk aan uw bedrijfsterrein het gehele jaar door volgens heldere afspraken wordt uigevoerd.

Menu