BRM en WRM Harlingen Zuid aangenomen

Nieuws

In opdracht van de Bouwvereniging starten wij in september 2017 met het Bouwrijpmaken van nieuwbouwplan Harlingen Zuid. Het nieuwbouwplan is gelegen ten oosten van de Koningin Wilhelminastraat in Harlingen. De bouwrijpfase bestaat voornamelijk uit opruimwerk, grondwerk, rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van tijdelijke bestratingen.

In 2018 zorgen wij, na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden, voor het woonrijp maken en definitief inrichten van het gebied.