Riolering

Riolering Olde Ee Sneek

Vervanging riolering Olde Ee Sneek

Begin 2017 zijn wij gestart met de rioolvervanging op de Olde Ee in Sneek, in opdracht van de gemeente Sudwest Fryslan.

Het bestaande betonriool is vervangen door een gescheiden rioolstelsel met een onderheid betonriool voor de droogweerafvoer (DWA) en een PE drainagetransportbuis voor de afvoer van hemelwater (HWA). Na de rioolvervanging is het straatwerk weer opnieuw aangebracht (met vrijgekomen straatbakstenen) en zijn de kruisingsvakken uitgevoerd in nieuwe rode betonsteen. Het werk is voor de bouwvak 2017 opgeleverd en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en aanwonenden uitgevoerd.