Reconstructie Minnertsga in volle gang

Vanaf week 37 zijn we in Minnertsga in volle gang met de reconstructie van de Hermanawei.