Wilhelminapark-Sneek-stad-op-orde

Stad op orde

Stad op orde

In december 2009 heeft de gemeenteraad van Sneek een budget beschikbaar gesteld voor jonge aspirant waterbouwers met als doel duurzame arbeidsparticipatie. Veel aspirant waterbouwers kunnen zonder een startkwalificatie moeilijk een plek in de arbeidsmarkt veroveren. Voor deze jongeren is het van belang te voorkomen dat ze in de toekomst uitgesloten blijven van de arbeidsmarkt.

Leerwerkproject

Leerwerkproject waterbouw

Om het project ‘Stad op Orde’ vorm te geven is een leerwerkproject opgestart gericht op de waterbouw. De gemeente Sneek, leerbedrijf Cnossen Infra bv en de Sociale Dienst West Fryslân werken in dit project nauw samen.

Na een voorselectie in maart 2010 zijn er 8 deelnemers geselecteerd. Deze jongeren hebben een vooropleiding gevolgd in de infra-scholingswerkplaats van GOA-Noord te Drachten. Vanaf 1 april 2010 zijn ze in dienst getreden bij Cnossen Infra bv en hebben de wethouders van de gemeente Sneek, namens de directie van Cnossen Infra bv, een arbeids- en leerwerkovereenkomsten getekend. Deze is overhandigd aan deelnemende jongeren. Bij het leerbedrijf Cnossen Infra bv werken ze onder begeleiding van een gediplomeerde leermeester en casemanager aan de realisatie van kleine- en grote waterbouwkundige werken.

stad-op-orde

P.J. Oudstraat

P.J. Oudstraat

Het project ‘Stad op Orde’ is gestart met het vervangen van de beschoeiing aan de P.J. Oudstraat (zie afbeeldingen). Over een lengte van ca. 250 meter is de bestaande houten beschoeiing verwijderd en vervangen door een beschoeiing van gerecycled en duurzaam kunststof (KLP). Normaalgesproken worden de KLP schotten kant-en-klaar aangeleverd. In het kader van dit project zijn de schotten echter vooraf door de groep waterbouwers in elkaar gezet. Dit gaf de gelegenheid kennis te maken met elkaar, maar ook met het materiaal en de bewerkingstechnieken ervan.

Wilhelminapark

Wilhelminapark

Na de P.J. Oudstraat is de houten beschoeiing in het Wilhelminapark vervangen. De aanwezige begroeiing en de grote verschillen in diepte van de vijver zorgde voor een grotere uitdaging. In totaal is de beschoeiing over een lengte van ca. 550 meter vervangen door een nieuwe KLP-beschoeiing. Het in 1898 aangelegde park, dat als tweede park in Nederland in 1999 een rijksbescherming kreeg, heeft hiermee een ware metamorfose ondergaan.

De Domp

Steiger “De Domp”

Steiger ‘De Domp’ verkeerde in slechte staat en is door de aspirant waterbouwers deels vernieuwd. De bestaande houten liggers en dekdelen zijn verwijderd en vervangen door nieuwe hardhouten liggers en KLP-dekdelen. Door de gemeente Sneek zijn oplaadpunten gecreëerd voor elektrisch varen. Daarnaast is een gedeelte van de steiger ingericht als vislocatie die geschikt is voor gebruik door rolstoelgebruikers en minder validen.

De Potten

Bruggen “De Potten”

In recreatiegebied ‘De Potten’ zijn twee bruggen vervangen. Een kleine voetgangersbrug die de verbinding is tussen de camping en het naastgelegen wandelpad. Het bruggetje is door de groep waterbouwers geheel vernieuwd en volledig uitgevoerd in gerecycled kunststof.

De tweede brug is onderdeel van een wandelpad door het gebied en vormde met een totale overspanning van ca. 30 meter een mooie uitdaging voor de groep. De brug was grotendeels aan vervanging toe. De groep waterbouwers heeft de onderbouw deels vervangen door nieuwe hardhouten palen en liggers, waar mogelijk aangevuld met herbruikbaar hout van de oude brug. De dekdelen zijn vervangen door nieuwe hardhouten dekdelen. Ook is een nieuwe hardhouten leuningen geplaatst.

Menu