Wilhelminapark-Sneek-stad-op-orde

Stad op orde

SROI

Stad op orde

In december 2009 heeft de gemeenteraad van Sneek een budget beschikbaar gesteld voor jonge aspirant waterbouwers met als doel duurzame arbeidsparticipatie. Veel aspirant waterbouwers kunnen zonder een startkwalificatie moeilijk een plek in de arbeidsmarkt veroveren. Voor deze jongeren is het van belang te voorkomen dat ze in de toekomst uitgesloten blijven van de arbeidsmarkt.

Leerwerkproject waterbouw

Om het project ‘Stad op Orde’ vorm te geven is een leerwerkproject opgestart gericht op de waterbouw. De gemeente Sneek, leerbedrijf Cnossen Infra bv en de Sociale Dienst West Fryslân werken in dit project nauw samen.

Na een voorselectie in maart 2010 zijn er 8 deelnemers geselecteerd. Deze jongeren hebben een vooropleiding gevolgd in de infra-scholingswerkplaats van GOA-Noord te Drachten. Vanaf 1 april 2010 zijn ze in dienst getreden bij Cnossen Infra bv en hebben de wethouders van de gemeente Sneek, namens de directie van Cnossen Infra bv, een arbeids- en leerwerkovereenkomsten getekend. Deze is overhandigd aan deelnemende jongeren. Bij het leerbedrijf Cnossen Infra bv werken ze onder begeleiding van een gediplomeerde leermeester en casemanager aan de realisatie van kleine- en grote waterbouwkundige werken.

stad-op-orde