Voor diverse bedrijven en gemeenten is Cnossen Infra bv totaalontzorger in GWW. Tijdens vorst zorgt Cnossen Infra bv voor sneeuwvrije terreinen en gladheidbestrijding, jaarrond zetten onze vakmensen zich in voor aanleg en renovatie van rioleringen, het volledig bouwrijp en woonrijp maken van uitbreidingsplannen, aanleg en herstel van (erf)verhardingen en projecten in waterbouw.

Al in het ontwikkeltraject denken wij mee in duurzame en renderende oplossingen, bewaken we tijdens het project de voortgang en zorgen we na oplevering voor bereikbaarheid, onderhoud en revisie na schade of bij extreme weersomstandigheden door regenval of sneeuw.

Overheid en B2B

Voor diverse gemeenten en bedrijven is Cnossen Infra bv totaalontzorger op het gebied van bouwrijp en woonrijp maken van uitbreidingsplannen, onderhoud aan riolering, grondwerk en verhardingen en gladheidsbestrijding. Cnossen Infra bv werkt op basis van heldere afspraken en kan al in een vroeg stadium nuttige kennis inbrengen om een project effectief, efficiënt en duurzaam op te leveren.