Voor diverse bedrijven en gemeenten is Cnossen Infra bv totaalontzorger in GWW. Tijdens vorst zorgt Cnossen Infra bv voor sneeuwvrije terreinen en gladheidbestrijding, jaarrond zetten onze vakmensen zich in voor aanleg en renovatie van rioleringen, het volledig bouwrijp en woonrijp maken van uitbreidingsplannen, aanleg en herstel van (erf)verhardingen en projecten in waterbouw.

Al in het ontwikkeltraject denken wij mee in duurzame en renderende oplossingen, bewaken we tijdens het project de voortgang en zorgen we na oplevering voor bereikbaarheid, onderhoud en revisie na schade of bij extreme weersomstandigheden door regenval of sneeuw.

Overheid en B2B

Overheid en B2B

Voor diverse gemeenten en bedrijven is Cnossen Infra bv totaalontzorger op het gebied van bouwrijp en woonrijp maken van uitbreidingsplannen, onderhoud aan riolering, grondwerk en verhardingen en gladheidsbestrijding. Cnossen Infra bv werkt op basis van heldere afspraken en kan al in een vroeg stadium nuttige kennis inbrengen om een project effectief, efficiënt en duurzaam op te leveren.

Supermarkten en Vastgoed

Supermarkten en Vastgoed

Voor diverse winkelketens verzorgt Cnossen Infra bv het volledige onderhoud aan de bedrijventerreinen en parkeerterreinen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan de erfverhardingen, maar ook aan gladheidbestrijding in de wintermaanden.

Jachthavens

Jachthavens

Cnossen Infra bv voert onder andere projecten zoals uitbreiding van jachthavens, aanleg van nieuwe jachthavens, werkzaamheden aan steigers, damwanden en beschoeiingen en werkzaamheden aan riolering uit. Met Cnossen Infra bv heeft u één partij op uw terrein, contact met een vast contactpersoon en één partij voor alle werkzaamheden die te maken hebben met grondwerk, verhardingen en waterbouw.

Menu