MVO-duurzaamheid

Walkant op Oarder I

SROI

Walkant op Oarder

Begin 2016 is Cnossen Infra bv in samenwerking met de Gemeente Súdwest-Fryslân, Pastiel en Jobz-On, het Social Return project “Walkant op Oarder” gestart. Door het bieden van opleiding, benodigde certificaten en werkervaring, worden de aspirant-waterbouwers klaargestoomd voor een mooie toekomst in de waterbouw. Structurele arbeidsparticipatie is dan ook het doel van dit project.

Gedurende het jaar zullen de aspirant-waterbouwers zowel theoretisch en praktisch worden begeleid door een gediplomeerd leermeester. Ook begeleidt een jobcoach de individuele waterbouwers om zo een goede basis te leggen voor de toekomstige baan.

Excursies

Om de waterbouwers alvast te laten proeven aan de materialen waarmee wordt gewerkt, zijn in februari een tweetal excursies gepland. In de ochtend stond de excursie naar Lankhorst Recycling op het programma. Een medewerker van Lankhorst vertelde vol enthousiasme over de verschillende soorten kunststoffen en de toepassingen daarvan.

In de middag was een excursie bij Houtzaagmolen “de Rat” te IJlst geregeld. Onder de indruk van de werking van deze oude molen en de ‘snelheid’ waarmee het hout werd gezaagd, werd kennis opgedaan van de verschillende soorten hout en de technieken van de houtzagerij.

Mede door deze twee interessante excursies hebben de waterbouwers een goed beeld gekregen van de materialen die ze zelf gaan gebruiken.