Bestrating

Wij hebben jarenlange ervaring met traditioneel en machinaal straatwerk voor de aanleg van wegen, pleinen en bedrijfsterreinen.
verharding

Vakmanschap door eigen stratenmakers-opleiding

Om vakmanschap te waarborgen leidt Cnossen Infra bv mensen zelf op aan de bedrijfsschool. Aan de eigen bedrijfsschool wordt een complete straatmakersopleiding aangeboden. Onder leiding van een gediplomeerde leermeester worden jonge straatmakers opgeleid tot vakman.

Handmatig en machinaal straatwerk

Naast het handmatig straatwerk biedt Cnossen Infra bv ook machinaal aanbrengen van bestrating, zowel gebakken straatklinkers als betonstraatstenen. Dit gebeurt in samenwerking met Mach. Straat B.V., een dochteronderneming van Cnossen Infra bv. Om de fysieke belasting van de straatmaker te beperken wordt bij grote oppervlakten altijd gebruik gemaakt van machinaal straatwerk.

Aanleg en onderhoud asfalt

Naast straatwerk levert Cnossen Infra bv ook de aanleg, renovatie en het onderhoud van asfaltverhardingen, waaronder slijtage en NEN micro deklagen. Asfalt wordt veel toegepast voor de aanleg van wegen, maar ook voor erfverharding. Wij beschikken over veelzijdige kennis op het gebied van asfalt.

Meer weten?

Voor meer informatie of advies over onze  specialistische kennis neemt u contact met ons op: