Ontwerp

Desgewenst verzorgen wij het ontwerp en tekenwerk van GWW-projecten.
ontwerp

Ruime ervaring

In samenwerking met andere marktpartijen kan Cnossen Infra bv complete projecten realiseren die de eigen activiteitenportfolio overschrijden. Ruime ervaring is inmiddels opgedaan met de aanleg van tunnels, bruggen, viaducten, kademuren, berg- en bezinkkelders, rioolwaterzuiveringen en boorlocaties.

Meer weten?

Voor meer informatie of advies over onze  specialistische kennis neemt u contact met ons op: