Riolering

De aanleg of vernieuwing van rioleringsstelsels vraagt om een accurate voorbereiding en een professionele aanpak.
riolering

Onderhoud riool en rioolgemalen

Cnossen Infra bv is gespecialiseerd in onderhoud aan bestaande rioleringen en de renovatie van rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Onderheid riool

Onderheid riool is een specialisme van Cnossen Infra bv. Om verzakking tegen te gaan worden rioleringsbuizen op heipalen geplaatst. Dit vraagt specialistische kennis en een professionele aanpak.

Huisaansluitingen

Met diverse regionale overheden voert Cnossen Infra bv vanuit een onderhoudscontract huisaansluitingen uit. Uiteraard kunnen werkzaamheden ook rechtstreeks worden uitgevoerd voor particulieren/bedrijven.

Hemelwaterafvoer, kolken en putten

Naast de hierboven genoemde specialistische werkzaamheden, houdt Cnossen Infra bv zich bezig met diverse overige werkzaamheden binnen het vakgebied riolering. Zo worden kolken en putten geplaatst en aangesloten, en worden regenwaterafvoeren (HWA) ontworpen en aangelegd. Ook worden regelmatig verstoppingen aangepakt.

Meer weten?

Voor meer informatie of advies over onze  specialistische kennis neemt u contact met ons op: